HZD en Treant zoeken een transmuraal coördinator | 8-16 uur
(Stadskanaal en/of Emmen)

Als transmuraal coördinator (TC) vorm je de schakel tussen huisartsen en het ziekenhuis. Patiënten hebben baat bij een zorgproces zonder barrières tussen zorgaanbieders; daarbij is een goede relatie tussen huisartsen en met medisch specialisten van groot belang. 

Drentse en Groningse huisartsen en medische specialisten van Treant ontwikkelen gezamenlijk zorgpaden. Als transmuraal coördinator ontwikkel je beleid rondom de effectieve samenwerking en voer je gestructureerd relatiebeheer. Je initieert projecten die tot optimale samenwerking leiden tussen eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Je denkt mee over de visie in de regio over zorg op de juiste plek en hebt een stimulerende en faciliterende rol om die visie in de praktijk te brengen.

Vanuit het transmuraal coördinatiecentrum Treant (TCCT) krijg je ondersteuning door een beleidsmedewerker en een secretaresse. Met het actieve landelijke en noordelijke/regionale netwerk van transmuraal coördinatoren krijg je er collega’s bij en dat geeft mogelijkheden voor leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen.


Verantwoordelijkheden
Als transmuraal coördinator ben je:

 • op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de eerste en tweede lijn en stem je deze op elkaar af door betrokken partijen te informeren;
 • een onafhankelijk, herkenbaar en zichtbaar aanspreekpunt voor de eerste en tweede lijn;
 • in staat bewustzijn bij huisartsen en specialisten te creëren voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de zorg in de regio;
 • in staat de samenwerkingsbereidheid tussen huisartsen en medisch specialisten te stimuleren;
 • in staat voortgang te realiseren (aanjagen) binnen het transmuraal team;
 • in staat overlap te voorkomen in (na)scholingsactiviteiten, compagnonscursussen en de ontwikkeling van zorgpaden.


Werkzaamheden
Je belangrijkste opdracht is geformaliseerde samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn tot stand te brengen. Hieruit voortvloeiende werkzaamheden zijn:

 • opstellen, implementeren, evalueren en toezien op naleving van de transmurale werkafspraken;
 • maken van afspraken over bereikbaarheid van samenwerkingspartners;
 • inbedding van kwaliteits- en ketenzorgafspraken (waaronder de chronische zorg) in de tweede lijn;
 • vertalen van ontwikkelingen anderhalvelijnszorg in transmurale werkafspraken;
 • signaleren van problemen in de samenwerking en het initiëren van een gewenste oplossing;
 • coördinatie van gezamenlijke activiteiten van eerste en tweede lijn, o.a. compagnonscursus, nascholing, promotieactiviteiten.


Profiel

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime aantoonbare ervaring in een medische omgeving en kennis van, en ervaring met, eerste- en tweedelijnszorg;
 • Je bent goed in netwerken en het op- en uitbouwen van relaties;
 • Je bent een daadkrachtige adviseur en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt kennis van regionale en landelijke zorgontwikkelingen en de financiering daarvan;
 • Je bent zelfstandig en hebt ondernemerszin.


Wat wij bieden
Een dienstverband voor 8-16 uur per week bij Treant.
De vacatures voor TC in Stadskanaal en Emmen zijn te combineren tot één functie, maar kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden ingevuld.
Je wordt ingeschaald op basis van kennis en ervaring. 


Geïnteresseerd?
Solliciteer door je motivatie en cv voor 23 augustus 2020 te sturen naar po@hzd.nu ovv ‘sollicitatie transmuraal coördinator’.
Ben je al werkzaam binnen Treant Zorggroep? Geef dit dan aan in je sollicitatie.
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Greet Anholts (transmuraal coördinator), via telefoon: 06-215 371 43 (tot 10-8) of Yvonne Dammer (beleidsmedewerker), via telefoon: 0591-69 1537 (vanaf 10-8).


Meer informatie
Over Treant: 
Binnen onze zorggroep bundelen we de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Bij ons kunnen de 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op vervolgzorg. Onze 240 medisch specialisten en 5.900 medewerkers zetten zich daar volledig voor in. www.treant.nl

Over HZD: 
HZD is de organisatie van de Drentse huisartsen. We organiseren ketenzorg, scholingen, ICT- en praktijkondersteuning en bevorderen de kwaliteit van de huisartsenzorg in Drenthe, 24x7. Sinds 1 januari 2020 zijn we geïntegreerd met de Centrale Huisartsen Dienst, de organisatie voor de Drentse huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenduren. www.hzd.nu